Wiadomości

startowisko To nie żart. Wszystko za sprawą współpracy naszego stowarzyszenia z miejscowym samorządem gminnym.

Kilka tygodni temu PKP ostatecznie „zwinęło” swoją infrastrukturę kolejową z dawnej linii kolejowej łączącej Nowe z Twardą Górą. W związku z taka decyzja Kolei i przekazaniem terenu jednostce samorządu terytorialnego, Gmina Nowe podjęła decyzję o zaadoptowaniu i przeznaczeniu jej na cele rekreacyjno-turystyczne. Okazuje się to dobrym posunięciem, głównie z uwagi na walory krajobrazowe oraz rozwój rekreacji ruchowej na terenie Nowego.

Analizując szczegółowo warunki usytuowania linii, okazało się, że jeden z jej odcinków (pomiędzy wsiami Przyny i Milewo) można przeznaczyć też na inną działalność rekreacyjną. Odcinek długości 1,4km jest szczególnie prosty i pozbawiony sąsiedztwa linii przesyłowych, domostw i skupisk wysokich drzew.

Zapadła więc decyzja o zorganizowaniu w tym miejscu startowiska dla paralotni. Dotychczas w Polsce do tego celu wykorzystuje się dawne po wojskowe lotniska, lotniska aeroklubowe lub łąki. Z zebranych informacji wynika, że jeszcze nikt w Polsce nie zaadoptował na podobne cele byłej linii kolejowej.

O słuszności naszej decyzji ostatecznie przekonały nas walory krajobrazowe: sąsiedztwo pól i łąk oraz bliskość dużego kompleksu leśnego gwarantują ten teren jako szczególnie odpowiedni dla paralotniarstwa. Dodatkowo orientacja kierunku holu (NW-SE) powoduje możliwość wykonywania dalekich przelotów bez ingerencji w niebezpieczne strefy przestrzeni powietrznej kraju.

W planowanym przedsięwzięciu dopatrujemy się dwóch pozytywnych obszarów oddziaływania:

- rekreacyjno-wyczynowym: możliwości doskonalenia umiejętności pilotów stowarzyszenia, obsługę innych zainteresowanych entuzjastów tego sportu,

- promocyjno-ekonomicznym: regularna działalność wyciągarek (docelowo dwóch) umożliwi pozyskiwanie środków finansowych na cele stowarzyszenia (ekonomia społeczna). Dostarczenie „klientów” miejscowym przedsiębiorcom (baza noclegowa, gastronomiczna). Inicjatywa będzie miała wymiar promocyjny dla Gminy Nowe.

Aktualnie trwają prace „społeczne” przy odkrzaczaniu, wyrównywaniu oraz oznakowaniu obiektu. Wstępnie, planowane rozpoczęcie działalności „lotniczej” planujemy na lipiec 2011.

www.aktywninowe.pl

Zaprzyjaźnione serwisy

Jestes tutaj :

Gorące tematy :

bottom 1

Chrząszczu w Nepalu
Relacja wkrótce
 

bottom 1

Muzyka Kościołów
Letnie Spotkania Muzyczne – sezon 2013
 

bottom 1

Zajęcia karate
Rusza sezon 2013-2014 zajęć sekcji karate Shotokan
 

O Aktywnych:

Grupa za cel działanie postawiła sobie realizacje zainteresowań: sportowo-rekreacyjnych w sekcjach KARATE, PIŁKI SIATKOWEJ i PARALOTNIOWEJ. A także inspirowanie działań związanych z promocją regionu (Dolina Dolnej Wisły), kultywowaniem lokalnych tradycji.

Śledź Nas

 social icon  social icon  social icon  social icon

 

S5 Box

Zaloguj się

Zarejestruj się