Wiadomości

walne W najbliższy piątek (10 czerwca) o godzinie 18.00 w świetlicy Pomorskiej Fabryki Mebli, odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA AKTYWNI. W związku z obowiązkiem statutowym Zarząd ustalił również drugi termin zebrania (w przypadku braku kworum), który zaplanowano na 10 czerwca na godzinę 18.15.

W związku z tym, że przeprowadzenie Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest koniecznością, wymaganą uregulowaniami ustawowymi wzywamy członków to czynnego udziału!

Bezpośrednio po Zebraniu odbędzie się spotkanie „przy kawie i ciastku” podsumowujące dotychczasową działalność.

Proponowany porządek walnego zebrania członków Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „AKTYWNI” w dniu 10.06.2011 r.

 1. Otwarcie walnego zebrania członków.
 2. Wybranie przewodniczącego/ej zebrania i protokolanta/ki.
 3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2011.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011.
 6. Przedstawienie proponowanych zmian w działalności stowarzyszenia dotyczących:
 • - zmian w statucie,
 • - podjęcia działalności gospodarczej w stowarzyszeniu,
 • - powstania nowej sekcji – brydż,
 • - likwidacji sekcji tenisa stołowego,
 • - przeniesienia siedziby stowarzyszenia,
 • - zmiany przeznaczenia środków finansowych zgromadzonych w akcji „ratujmy amfiteatr”.
 1. Wolne wnioski – dyskusja.
 2. Przeprowadzenie wyborów nowego zarządu.
 3. Przeprowadzenia wyborów nowej komisji rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwał dotyczących:
  • - przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego,
  • - udzielenia absolutorium zarządowi,
  • - przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2010 na przychody roku 2011,
  • - przyjęcia zmian w statucie,
  • - podjęcia działalności gospodarczej w stowarzyszeniu,
  • - wyboru nowego zarządu,
  • - wyboru nowej komisji rewizyjnej,
  • - utworzenia nowej sekcji – brydż,
  • - likwidacji sekcji tenisa stołowego,
  • - przeniesienia siedziby stowarzyszenia,
  • - zmiany przeznaczenia środków zebranych na odnowienie amfiteatru.

www.aktywninowe.pl

Zaprzyjaźnione serwisy

Jestes tutaj :

Gorące tematy :

bottom 1

Chrząszczu w Nepalu
Relacja wkrótce
 

bottom 1

Muzyka Kościołów
Letnie Spotkania Muzyczne – sezon 2013
 

bottom 1

Zajęcia karate
Rusza sezon 2013-2014 zajęć sekcji karate Shotokan
 

O Aktywnych:

Grupa za cel działanie postawiła sobie realizacje zainteresowań: sportowo-rekreacyjnych w sekcjach KARATE, PIŁKI SIATKOWEJ i PARALOTNIOWEJ. A także inspirowanie działań związanych z promocją regionu (Dolina Dolnej Wisły), kultywowaniem lokalnych tradycji.

Śledź Nas

 social icon  social icon  social icon  social icon

 

S5 Box

Zaloguj się

Zarejestruj się