Galerie zdjęć

Studenci i studentki,

W dniu 04 września obradowała Kapituła Funduszu Stypendialnego „Studenciak”, która oceniła złożone wnioski o stypendium w roku szkolnym 2014/2015.   Niestety wszystkie pięć wniosków nie spełniało kryterium formalnego regulaminu

W związku z zaistniałą sytuacją Kapituła w porozumieniu z Zarządem Miejsko Gminnym PKPS oraz Zarządem Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „Aktywni” dokonała zmian w regulaminie i ogłasza nowy nabór. Złożone już przez kandydatów wnioski zostaną rozpatrzone ponownie. Osoby, które jeszcze nie zdążyły złożyć wniosku mogą to zrobić do piątku 26 września 2014 r.
 

Zmiany, które wprowadzono dotyczą:

1 punktu 2 - zmiany brzmią w następująco:

     2.1.1 osiągają wysoką średnią

     2.1.2. są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają

     udokumentowane inne osiągnięcia w ciągu ostatnich dwóch lat.

   2.1.3. uzyskają przynajmniej ocenę dobrą ze sprawowania - nie

   dotyczy studentów.

   2.1.4. wykazują udokumentowaną aktywność społeczną w okresie

   ostatnich dwóch lat.

2 punktu 3

3.2. rozstrzygnięcie konkursu następuje do 30 września 2014

3.3. stypendia przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:

     0 - 80 pkt za wyniki w nauce

     0 - 30 pkt za aktywność społeczną

     0 - 10 za dochód w rodzinie

Uwaga! Szczegółowa punktacja zawarta jest w załączniku do regulaminu Funduszu Stypendialnego „Studenciak”

Więcej tutaj
 
Agata Simson- koordynator

Zaprzyjaźnione serwisy

Jestes tutaj :

Gorące tematy :

bottom 1

Chrząszczu w Nepalu
Relacja wkrótce
 

bottom 1

Muzyka Kościołów
Letnie Spotkania Muzyczne – sezon 2013
 

bottom 1

Zajęcia karate
Rusza sezon 2013-2014 zajęć sekcji karate Shotokan
 

O Aktywnych:

Grupa za cel działanie postawiła sobie realizacje zainteresowań: sportowo-rekreacyjnych w sekcjach KARATE, PIŁKI SIATKOWEJ i PARALOTNIOWEJ. A także inspirowanie działań związanych z promocją regionu (Dolina Dolnej Wisły), kultywowaniem lokalnych tradycji.

Śledź Nas

 social icon  social icon  social icon  social icon

 

S5 Box

Zaloguj się

Zarejestruj się