Start

Agenda

Walnego Zebrania

Członków Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „Aktywni”

Nowe, 11.06.2016 roku
 

Porządek obrad (18.00-19.30)

 1. Powitanie i otwarcie obrad
 2. wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej
 3. Stwierdzenie kworum
 4. Sprawozdanie merytoryczne Prezesa Zarządu z działalności w 2015 roku
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu z działalności w 2015 roku
 6. Komunikat Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli organu zarządzającego
 7. Przyjęcie sprawozdań przez Walne Zebranie
 8. Dyskusja nad następującymi kwestiami:

- organizacja IWASIECZKO CUP 2016, przyszłość imprezy w latach następnych

- organizacja Mistrzostw Polski IMAF 2017

- przyszłość sekcji siatkówki

-  realizacja projektu promocji edukacji zawodowej (przekazania pozostałych po Funduszu Stypendialnym na ten cel)- uchwała

- podniesienie kwoty składki członkowskiej od 2017 roku- uchwała

- wybór pełnomocnika ds. zawierania umów z członkami zarządu- uchwała

 1. Procedowanie uchwał dotyczących pkt 8.
 2. Sprawy różne

- wyjazd do Słowenii sierpień 2016

- informacja o przebiegu Kursu Paralotniowego

- sprawozdanie z udziału kadry karate w MP 2016

- przedstawienie pomysłu organizacji imprezy Shotokan Masters Kata

 1. Zamknięcie obrad

Bezpośrednio po zakończeniu obrad przewidziane spotkanie towarzyskie przy grillu.

Miejsce Walnego Zebrania: Plaża nad Jeziorem Czarownic w Nowem. 

 

Prezes 
Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „Aktywni”
Krzysztof  Sukniak

Jestes tutaj :

Gorące tematy :

bottom 1

Chrząszczu w Nepalu
Relacja wkrótce
 

bottom 1

Muzyka Kościołów
Letnie Spotkania Muzyczne – sezon 2013
 

bottom 1

Zajęcia karate
Rusza sezon 2013-2014 zajęć sekcji karate Shotokan
 

O Aktywnych:

Grupa za cel działanie postawiła sobie realizacje zainteresowań: sportowo-rekreacyjnych w sekcjach KARATE, PIŁKI SIATKOWEJ i PARALOTNIOWEJ. A także inspirowanie działań związanych z promocją regionu (Dolina Dolnej Wisły), kultywowaniem lokalnych tradycji.

Śledź Nas

 social icon  social icon  social icon  social icon

 

S5 Box

Zaloguj się

Zarejestruj się