Start

Z przykrością informujemy, że  w wieku 58 lat zmarł nasz kolega paralotniarz dr hab. Jerzy Włoch, nauczyciel akademicki Wydziału Chemii UMK, specjalista w dziedzinie badania właściwości fizykochemicznych materiałów adsorpcyjnych na bazie węgla i zeolitów.

Pogrzeb zaplanowano na środę 20 czerwca 2018 r. w Toruniu.

Dr hab. Jerzy Włoch urodził się 21 stycznia 1960 r. w Kołobrzegu. Studia na kierunku chemia ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w 1985 r. W latach 1988-1992 r. był słuchaczem Doktoranckiego Studium Chemii UMK. Rozprawę doktorską pt. „Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych porowatych materiałów zeolitowo-węglowych” obronił w 1996 r. Promotorem był prof. Michał Rozwadowski. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 r. za rozprawę pt. „Wyznaczanie współczynników dyfuzji par n-alkanów na izomorficznie podstawionych materiałach zeolitowych typu MFI metodą grawimetryczną”. 
Pracę na UMK rozpoczął w 1986 r. W latach 1986-88 r. pracował w Instytucie Chemii UMK jako asystent w Zakładzie Podstaw Chemii. W 1992 r. został zatrudniony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. Do 1997 r. był asystentem, następnie adiunktem w Zakładzie Podstaw Chemii UMK, gdzie pracował w „Zespole syntezy i badania właściwości fizykochemicznych materiałów zeolitowych”. W 1993 r. otrzymał nagrodę zespołową ministra MEN za „Badania nad preparatyką i właściwościami fizykochemicznymi nowych materiałów zeolitowych”. W latach 2009-2018 aktywnie współpracował z prof. dr. hab. Arturem Terzykiem, wspólnie prowadzili badania nad zjawiskami molekularnymi w procesach adsorpcji na różnorodnych materiałach węglowych.

 

Jestes tutaj :

Gorące tematy :

bottom 1

Chrząszczu w Nepalu
Relacja wkrótce
 

bottom 1

Muzyka Kościołów
Letnie Spotkania Muzyczne – sezon 2013
 

bottom 1

Zajęcia karate
Rusza sezon 2013-2014 zajęć sekcji karate Shotokan
 

O Aktywnych:

Grupa za cel działanie postawiła sobie realizacje zainteresowań: sportowo-rekreacyjnych w sekcjach KARATE, PIŁKI SIATKOWEJ i PARALOTNIOWEJ. A także inspirowanie działań związanych z promocją regionu (Dolina Dolnej Wisły), kultywowaniem lokalnych tradycji.

Śledź Nas

 social icon  social icon  social icon  social icon

 

S5 Box

Zaloguj się

Zarejestruj się